„Kinepolis” ul. Krzywoustego 72, 61-144 | + 48 793 706 806

After party

A co po „Laserkach” ?

Trzeba wszystko przedyskutować, przeanalizować, omówić a wiadomo „na głodnego” to nie to samo. U nas można to zrobić na dwa sposoby. Na Poligonie Leśnym są do dyspozycji dwa pola ogniskowe a na Arenie Wewnętrznej, sala dla klientów.

Zachęcamy do skorzystania. Szczegóły u instruktorów pod numerem telefonu 793706806